Img
**** โรงเรียนสอนขับรถยนต์ จักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ได้เลย รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก *****

ทำเนียบรุ่นต่าง ๆ

เรียนที่โรงเรียนสอนขับรถ แป๋ม-ต่าย เน้นการเรียนการสอนที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนที่เรียนจบออกไป มีคุณภาพในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย และมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน

  • Img