Img
**** โรงเรียนสอนขับรถยนต์ จักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ได้เลย รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก *****

การทดสอบตาบอดสี

ในการทดสอบความพร้อมทางร่างกาย สิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการทดสอบเพื่อทำใบขับขี่ก็คือเรื่องของการ "ทดสอบตาบอดสี" เพราะเวลาที่ขับขี่บนท้องถนนจริงนั้น จำเป็นต้องการใช้การมองไฟจราจรเพื่อขับขี่ ซึ่งถ้าหากตาบอดสี ก็จะทำให้ไม่สามารถมองเห็นสัญญาณไฟจราจรได้ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ได้